fbpx
FREE INTERNATIONAL DHL EXPRESS DELIVERY OVER €200
FREE INTERNATIONAL DHL EXPRESS DELIVERY OVER €200

 

  • PLIK is an epitome of the omnipresent and centuries-old women’s fascination with bags and accessories. Manifesting them as a means of empowerment and femininity, rising them in a cult.

  • Every PLIK product is a luxury experience, handcrafred by deep and warm sensuality, clean lines, bright identity and a special attraction to detail.

SEEN IN:

SECURE PAYMENT

FAST DELIVERY

ESTABLISHED 2006

Проект и главна цел:  № BG16RFOP002-2.073-3972-C01 –  Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Бенефициент: “Плик Консепт” ЕООД 
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500.00.лв. европейско и 1 500.00.лв. национално съфинансиране. 
Начало: 14.07.2020г.
Край:
14.10.2020г.